IMG_4751.jpeg

PRODUKTIONENS
TEAMLEDARE

logo_edited.png

De ansvariga aktörerna för Vik-spexets årliga musikteaterproduktion, spexet. Ansvarar för planerandet samt praktiska och kreativa genomförandet av produktionen. Producenten, regissören och manusförfattaren väljs årligen av styrelsen och de återstående teamledarna väljs sedan genom styrelsens, producentens och regissörens samarbete. De personer som ansvarar för produktionen är, förutom sammansättningen av sitt eget team, ansvariga för att koordinera sitt team och skapa gruppanda. Teamledarna är härtill även i kontakt med styrelsen om produktionens framskridande.

TEAMLEDARE FÖR PRODUKTIONEN 2021

IMG_9795.jpg

ANNA AFANASYEVA

Producent

tuottajat.viikkispeksi(at)gmail.com | anna.afanasyeva(at)helsinki.fi

Produktionschef. Skapar en årlig verksamhetsplan och tidtabell för sammanställandet av produktionen. Delegerar praktiska uppgifter och övervakar genomförandet av produktionens verksamhetsplan, tidtabell och budget. Samarbetar med föreningens styrelse och marknadschef i frågor gällande produktionen. Upprätthåller kontakten mellan de enskilda teamledarna, organiserar biljettförsäljningen och ansvarar för föreningens kundservice i samband med biljettförsäljning och andra möjliga frågor.

Valittu 4.jpg

MATLEENA SILTAKORPI & PANU HEIKKINEN

Regissörer

matleena.siltakorpi(at)helsinki.fi | panu.heikkinen(at)helsinki.fi

Produktionens konstnärliga chef, ansvarig för pjäsens innehåll.

Tar emot manuset, anpassar det för scen och gör redigeringar vid behov. Väljer skådespelarna via ett urvalstillfälle. Fungerar som teamledare för skådespelarna och ordnar dessas övningar.

FullSizeRender.jpg

VENLA LANKINEN

Manuskript

venla.lankinen(at)helsinki.fi

Ansvarig för slutförandet av manuset enligt produktionens tidtabell. Ansvarig för innehållet i manuset, men regissören har rätt att anpassa manuset för scen. Skapar även manuset för produktionens trailer utöver själva skådespelets manus.

FullSizeRender 6.jpg

ADA-JULIA KUNNARI & SINI RUOHOMÄKI

Koreografer

adajuliak(at)gmail.com | sini.ruohomaki(at)gmail.com

Koreografen skapar koreografierna till musiknumren för både dansare och skådespelare, enligt regissörens önskemål. Organiserar urvalstillfället för dansare och samordnar dansarnas aktiviteter. Deltar i sångval tillsammans med regissören, bandets chef, sångledaren samt sångtext- och manusförfattarna.

FullSizeRender 6.jpg

ELLEN HAASLAHTI

Medhjälpande koreograf

ellen.haaslahti(at)helsinki.fi

Koreografen skapar koreografierna till musiknumren för både dansare och skådespelare, enligt regissörens önskemål. Organiserar urvalstillfället för dansare och samordnar dansarnas aktiviteter. Deltar i sångval tillsammans med regissören, bandets chef, sångledaren samt sångtext- och manusförfattarna.

FullSizeRender 7.jpg

NINA VUORINEN

Bandledare

nina.vuorinen(at)helsinki.fi

Ansvarig för produktionens sångval tillsammans med regissören, koreografen, sångledaren, sångtextförfattaren och manusförfattaren. Ansvarig för notsättningen av sångerna enligt produktionens tidtabell. Koordinerar bandets aktiviteter och ansvarar för att arrangera gemensamma musikövningar tillsammans med sångledaren.

IMG_0292.JPG

LILIA SIRÉN & PYRY PUUSTINEN

Sång

lilia.siren(at)helsinki.fi | pyry.puustinen(at)helsinki.fi

Organiserar auditions för sångare och sångövningar för sångare och skådespelare. Väljer produktionens låtar tillsammans med andra teamledare som nämnts ovan och notsätter sångerna tillsammans med bandledaren enligt produktionens tidtabell.

IMG_0026.jpg

VILJAMI ROSVALL

Sångtext

viljami.rosvall(at)helsinki.fi

Ansvarig för slutförandet av sångtexten enligt produktionens tidtabell. Väljer medlemmar till sångtextteamet baserat på ansökningar. Ansvarig för planeringen av innehållet till sångtexterna tillsammans med regissören och manusförfattaren.

IMG_0992.jpg

ULRIIKA KAARNA

Scenografi

ulriika.kaarna(at)helsinki.fi

Ansvarig för planeringen av scenografin tillsammans med regissören och för uppbyggandet av scenografin enligt produktionens tidtabell. Samlar ett team baserat på ansökningar och samordnar teamaktiviteter. Arbetar nära med kostym och maskering för att hålla utseendet på föreställningen sammanhängande.

IMG_0197.JPG

URSULA RINTAJOUPPI & VILMA HERRONEN

Kostym

ursula.rintajouppi(at)helsinki.fi | herronenvilma(at)gmail.com

Ansvarig för planeringen av kostym tillsammans med regissören och för färdigställandet av kostymerna för skådespelarna och dansarna enligt produktionens tidtabell. Väljer medlemmarna till teamet baserat på ansökningar och koordinerar teamets aktiviteter. Arbetar nära med scenografi och maskering för att hålla det allmänna utseendet av produktionen sammanhängande.

Valittu 5.jpg

IIDA SÄÄKSBERG

Maskering

iida.saaksberg(at)gmail.com

Ansvarig för planeringen av hår och smink tillsammans med regissören och för utförandet av hår och smink för skådespelarna, dansarna och bandet enligt gemensam plan. Samlar ihop maskeringsteamet baserat på ansökningar och koordinerar teamets aktiviteter. Arbetar nära med scenografi och kostym för att hålla det allmänna utseendet på föreställningen enhetlig.

jo.jpg

JOHANNA PUUTIO

Grafiker

johanna.puutio(at)helsinki.fi

Ansvarig för design och implementering av grafik relaterad till produktionen och andra föreningens ändamål. Väljer grafikteamet baserat på ansökningar. Samarbetar nära med regissören, marknadschefen och styrelsens kommunikationsansvarige för att hålla det allmänna utseendet av produktionen och föreningens kommunikation sammanhängande och i linje med Vik-spexets branding.

DSC_0053.jpg

TUISKU HILLILÄ

Ljudteknik

tuisku.hillila(at)gmail.com

Ansvarig för drift och anskaffning av den teknik som används under föreställningarna. Samlar ett tekniskt team baserat på ansökan och samordnar teamaktiviteter. Gör belysnings- och ljudplaner tillsammans med andra tekniker.