top of page
speksi-06.jpg

STYRELSEN OCH ANDRA ANSVARSPOSTER

logo_edited.png

Vik-spexets stryrelse ansvarar för både föreningens och produktionens verksamhet. Styrelsen väljer bland annat regissörer och producenter för produktionen och ansvarar för Vik-spexets ekonomi och samarbete med sponsorer. Styrelsen organiserar evenemang och program för föreningens medlemmar och även medlemmar av andra studentorganisationer på Viikki-campus.

Som medlem i VIk-spexet kan du påverka föreningens aktiviteter genom att delta i föreningens och styrelsens möten. Dessutom kan du skicka antingen anonym eller nominell feedback till styrelsen via e-post och formulär. Styrelsen strävar ständigt efter att utveckla föreningens verksamhet baserat på medlemmarnas feedback och idéer.

STYRELSEN 2022-23

speksi-02.jpg

VEERA KURKI

Ordförande

Ordföranden har det yttersta ansvaret för både föreningens och produktionens aktiviteter och är föreningens primära representant. Ordföranden startar förfarandet av den nya produktionen, sammankallar förenings- och styrelsemötena, övervakar projektets övergripande framsteg och delegerar uppgifter inom föreningen. Hon bär det yttersta ansvaret för föreningens framgång och är redo att hjälpa till med allt som behövs.

speksi-18.jpg

ELIAS JAAKKOLA

Vice-ordförande

Vice-ordföranden gör samarbete med ordföranden i koordineringen av föreningens aktiviteter och produktionens gång. Fungerar som ordförande ifall den verkliga ordföranden hindras från att delta i något möte.

Photo 30.7.2022, 13.45.53.jpg

ANNIINA ILVESSAARI

Kassör

Ansvarig för föreningens ekonomi. Skapar en årlig budget och håller reda på föreningens inkomster och utgifter. Ansvarar för fakturering av sponsorer och andra partners. Tar hand om föreningens kvitton, kontodokument och kontanter. Upprättar föreningens finansiella rapporter i slutet av verksamhetsåret.

speksi-22.jpg

SALLA MYLLYS

Kommunikation

Ansvarig för föreningens och produktionens interna och externa kommunikation. Samordnar användningen av kommunikationskanaler och skapar innehållet för kommunikation i samarbete med producenten och marknadsföringen. Upprätthåller kontakterna med fakulteten och ämnesorganisationerna i Vik och andra campus tillsammans med ansvarige för sponsor- och företagsrelationer.

speksi-16.jpg

LINDA HOKKANEN

Sekreterare

Fungerar som sekreterare vid styrelsens och föreningens möten.

Photo 30.7.2022, 13.05.37.jpg

MARI HUMALAJOKI

Sponsor- och företagskontakter

Fungerar som föreningens kontaktperson för sponsorer och samarbetspartners. Skapar mål för sponsorbidragen tillsammans med ekonomiansvarige. Uppdaterar presskortet som skickas till sponsorerna varje år, vilket inkluderar alternativ för olika sponsorpaket. Planerar alla sponsorannonser som kommer att visas under föreställningarna tillsammans med regissören.

Photo 30 (1).jpg

ANNA AFANASYEVA

Rekrytering och medlemsregister

Arrangerar rekryteringen av produktionens medlemmar. Rekryterar producenten, regissören och manusförfattaren under sommarmånaderna och de andra teamledarna samt produktionens ordinariemedlemmar under hösten. Tar hand om föreningens medlemsregister och fungerar som föreningens dataskyddsombud.

Maria_6_editoitu.png

MARIA NOUSIAINEN

Evenemangsansvarig

Ansvarar för att arrangera produktionens och föreningens fritidsevenemang. Organiserar till exempel utflykter, sitser och karonkan tillsammans med evenemangsteamet.

speksi-08.jpg

KARLA MATIS JA EETU SOPANEN

Övriga medlemmar

Ämnesförendringrepresentant - Karla Matis

Klubbhusrepresentant - Eetu Sopanen

Förutom de personer som väljs till de positioner som nämns i föreningens stadgar kan styrelsen också ha ytterligare medlemmar. De kan till exempel hjälpa andra styrelseledamöter att utföra sina uppgifter eller utföra uppgifter som inte entydigt är ansvariga för någon speciell styrelsemedlem. Ämnesförendringrepresentant upprätthåller kontakter med ämnesorganisationerna på campus Vik. Klubbhusrepresentant sköter däremot reservationer relaterade till Pupu-klustret.

ANDRA ANSVARSPOSTER
2022-23

Lèda_suosikki_editoitu.png

LÉDA VESMANEN

Jämlikhetsansvariga

Jämlikhetsansvariga skapar en årlig jämställdhetsplan baserat på en tvåårig jämställdhetsstrategi som har godkänts vid föreningsmötet. Övervakar genomförandet av jämställdhetsplanen och informerar styrelsen om eventuella problem. Samlar in möjliga meddelanden om trakasserier både under och efter produktionen. Ser till att alla behandlas jämikt och enligt gemensamma spelregler inom produktionen och fungerar som opartiska utredare i problemsituationer.

speksi-07.jpg

ELIAS JAAKKOLA

Miljöansvariga

Miljöansvariga skapar en årlig miljöplan baserat på en tvåårig miljöstrategi som godkänts vid föreningsmötet. Övervakar implementeringen av dessa dokument i föreningens verksamhet och rapporterar om dessas uppfyllnad till styrelsen. Uppmuntrar föreningens medlemmar att idka miljövänliga vanor, särskilt i frågor som rör föreningens verksamhet. Strävar aktivt efter att göra föreningens verksamhet mer miljövänlig.

speksi-12.jpg

SALLA MYLLYS

Marknadsföring

Leder den kreativa och administrativa processen för marknadsföringen tillsammans med kommunikationsansvarige och producenten. Koordinerar trailerinspelningen och promofotograferingen tillsammans med andra ansvarande aktörer inom produktionen, särskilt regissören, grafikern och producenten. Skapar en årlig marknadsföringsplan som täcker både produktionens och föreningens allmänna marknadsföring. Syftet med planen är att förtydliga styrelsens årliga mål för bland annat medlemstillväxten, antalet besökare till evenemangen samt produktionens biljettförsäljning och att skapa förslag för att uppnå dessa mål. Dessutom planerar marknadsföringschefen marknadsföringsbudgeten tillsammans med föreningens ekonomiansvarige.

bottom of page